Suomeksi | In English

Laatu Lamprotek Oy

Lamprotekin ISO 9001 Laatujärjestelmä

Lamprotek tarjoaa tuotekehitystä, suunnittelua ja asiantuntijapalveluita konetekniikan, koneturvallisuuden ja ydinvoimateollisuuden alalta. Asiantuntijaprojekteja toteutetaan sekä omissa että asiakkaan tiloissa.

Lamprotekin henkilöstö on sitoutunut hyvän laadun ylläpitämiseen ja yrityksen jatkuvaan kehittämiseen. Lamprotekin toiminta on suunniteltu niin että asiakas saa korkealuokkaista palvelua. Palvelutason saavuttamiseksi Lamprotekin laatujärjestelmä noudattaa ISO 9001:2015 laatujärjestelmän vaatimuksia sekä paikallisia lakeja ja määräyksiä.

Lamprotek tähtää jatkuvaan kehitykseen mittaamalla prosessiensa suorituskykyä ja tarjoamalla henkilöstölle koulutusta ja mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Yritys tukee ja kannustaa henkilökunnan ammatillista kehittymistä järjestämällä tai hankkimalla tarvittavia koulutuksia.