Suomeksi | In English

Asiantuntijapalvelut

 • Ydinvoimalaitosten luokiteltujen mekaanisten komponenttien suunnittelu tai tarkastus
 • Maanjäristys ja tsunami riskien arviointi, vähentäminen ja suojaus
 • Prosessiteollisuuden laitteiden toteutussuunnittelu ja tuotekehitys
 • Painelaitteiden (ASME ja PED/EN) valmistusdokumentit
 • Euroopan Unionin Konedirektiivin vaatiman CE-merkin aineiston kokoaminen
 • Nostoapulaitteiden, koneiden ja tuotantolinjojen riskianalyysit

Tekninen lujuuslaskenta

 • Painelaitteiden lujuuslaskenta ASME- ja EN-sääntöjen mukaan
 • Rakenteiden jännitysanalyysit
 • Rakenteiden esimitoituslaskelmat
 • Murtokokeen toteustusohjeet rakenteille, joiden lujuutta ei voida todistaa laskennallisin menettelyin
 • Käytössämme on FEM/FEA -ohjelmisto Ansys Mechanical

Tekninen suunnittelu

 • Koneiden- ja laitteiden piirustusten teko CAD-ohjelmistoilla
 • Painesäiliöiden, putkistojen, nosto- ja siirtolaitteiden ja teräsrakenteiden suunnittelu
 • Ohjelmistomme ovat SolidWorks, Solid Edge, Pro/ENGINEER, Vertex ja Autocad

Valmistuksen valvonta

 • Valvomme mielellään suunnittelemiemme laitteiden valmistuksen ja asennuksen käytännön kokemuksen lisäämiseksi
 • Projektien kustannus- ja aikatauluvalvonta