Suomeksi | In English

Ydinvoimalaitos

A graph of a nuclear power plant reactor

Tarkistimme Olkiluodon 3:nen ydinvoimalaitoksen reaktorisaarekkeen turvallisuusluokiteltujen mekaanisten komponenttien dokumentaation lujuuslaskelmat ja jännitysanalyysit yli kahdestasadasta laitteesta runsaan viiden vuoden aikana. Tällaisia laitteita olivat painesäiliöt, putkistot, lämmönsiirtimet, suodattimet, pumput, venttiilit, mittalaitteet, nosto- ja siirtolaitteet, teräsrakenteet sekä hätädiesellaitoksen laitteet ja putkistot. Tarkastukset tehtiin Suomen YVL-ohjeiden, ASME, RCC-M ja KTA ydinvoimanormien ja laitestandardien mukaan. Suoritimme myös valmistuksen tarkastuskäyntejä Euroopassa ja USA:ssa.


Prosessiteollisuuden laitesuunnittelu ja tuotekehitys

A 3D CAD model

Osa henkilöstöstämme on työskennellyt monia vuosia asiakkaan tiloissa sarjatuotantotyyppisessä laitesuunnittelu- ja tuotekehitysprojektissa. Suunnittelu on kohdistunut erikokoisten laitteiden toimitusprojekteihin ympäri maailmaa. Kohdennetut tuotekehitysprojektit ovat parantaneet yksittäisten laitteiden toimintaa ja tehoa. Lamprotek Oy on organisoinut ja kouluttanut sekä varustanut tekijät vaadittavilla tietokoneilla ja CAD-ohjelmistoilla.


Painelaitekonsultointi

3D model of a vessel

Muunsimme asiakkaan painelaitteet eurooppalaisesta PED / EN määräyksistä täyttämään amerikkalaisen ASME normin vaatimukset. Työ sisälsi painelaitemateriaalien valinnan, piirustusten ja lujuuslaskujen lisäksi hitsien suunnittelun ja tarkastuslaajuuden määrittelyn sekä lämpökäsittelytarpeen tarkastelun.


Tuotantolinjan CE-merkki

CE certification logo

Olemme tehneet Euroopan Unionin Konedirektiivin mukaisen tarkastelun tehdasmaiselle tuotantolinjalle asiakkaan huolehtiessa yksittäisten koneiden CE merkinnästä. Kokonaisvaltaisessa tuotantolinjan tarkastelussa käydään läpi ulkoiset ja tuotantolinjan koneista ulospäin suuntautuvat vaaratekijät. Riskien minimoinnin tarkastelu tapahtuu arvioidun vahingon vakavuuden ja tapahtuman todennäköisyyden minimifunktiona.

Asiakkaat

Outotec logoKumera logoSteris logoPosiva logoStuk logo